L’ESCOCELL o “cajete” és el forat que es practica al voltant del tronc d’un arbre, per a emmagatzemar l’aigua de reg o de la pluja, i inclús l’abonament o un altre fertilitzant, impossibilitant d’aquesta manera que tot açò s’escampe per al voltant i es perda sense ser aprofitat pel dit arbre.

UBICACIÓ DELS ESCOCELLS